fotocv

Jsem veličina ženského pokolení z buněčných struktur složená...
Narodila jsem se 11.10.1975
Podlehla jsem vývojovému růstu a stala se matkou dvou dětí.
Osud mě obšťastnil všehochutí a tak studium na Střední zdravotnické škole jsem dokončila maturitou a následně se vrhla na školu sochařskou, toto studium nebylo dokončené. Profesně jsem se plácala v roli fakturantky, sekretářky, ale stárnout u počítače jsem rozhodně nechtěla. Zpočátku jsem svoji tvorbu věnovala návrhům na kamenosochařské prvky a zušlechťovala se designérským a aranžérským kursem. Chtivost jakéhokoliv tvoření mě svedlo do tajů restaurátorství. Sled událostí mě zanesl do firmy Snel Furniture v Loděnicích, kde jsem se dlouhodobě věnovala replikám malovaného nábytku.
Tato nádherná práce mi natolik přirostla k srdci, že tuto činnost vykonávám dodnes.
Vždy je důvod hledat a nalézat...
Veronika Fryčová